"Alleen oplossingen die van binnenuit komen werken op de langere termijn"

Mediation

In gesprek met alle partijen een oplossing vinden die werkt. Ook op de lange termijn.

Bij een (dreigend) conflict voelen mensen zich vastlopen, over en weer niet in staat hun beleving en oplossing over te brengen bij de ander. Mensen willen graag zelf oplossen, maar kunnen dit niet of kunnen dit niet meer alleen. Mediation doet hier een appèl op, vraagt een actieve bijdrage van deelnemers, om vanuit een bewust worden waar het ieder werkelijk om gaat, op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing die daar recht aan doet.

Uitgangspunt bij mediation is dat alleen een oplossing die van binnenuit komt op de langere termijn werkt.

Voor ieder mens in iedere situatie, maar vooral bij conflicten, is het belangrijk dat er naar hem of haar geluisterd wordt, zodat men zich gehoord voelt en daarmee serieus genomen. Binnen een werksituatie of in relatie tot een externe partij ( zoals in het onderwijs tussen ouders en school) kunnen verschil van inzicht en tegenstrijdige belangen spanningen geven die conflicten tot gevolg hebben. Het is belangrijk om vroegtijdig open met elkaar in gesprek te gaan. Een onafhankelijke, betrokken derde geeft beide partijen ruimte hun visie te verwoorden. Als mediator levert Ellen de Gelder een essentiële bijdrage, waarbij mensen zich gehoord voelen en zo in staat zijn ook naar elkaar te kunnen luisteren.

Hulp nodig bij een (dreigend) conflict ?

Bel of mail Ellen de Gelder