”Samen vlottrekken
wat vastloopt”

Vrijblijvend gesprek

Coaching

Een gezamenlijk traject voor individu en organisatie.

Lees verder

Training

Preventie en begeleiding van verzuim.
 

Lees verder

Mediation

             Samen een oplossing vinden die werkt . Ook op de lange termijn.

Lees verder

”In gesprek met alle partijen een oplossing vinden die werkt,
ook op de lange termijn”

Ellen de Gelder

  • Combineert haar vaardigheden als zelfstandig adviseur en coach  (aangesloten bij de NOBCO) op het gebied van re-integratiebegeleiding en verzuimpreventie.
  • Richt zich als mediator op (arbeids)conflicten binnen gezondheidszorg en onderwijs en breder (na doorverwijzing vanuit Arbodiensten).
  • Is tevens partner bij Maatschap Onderwijs  Beermann, Schipper & Partners (http://www.maatschaponderwijs.nl)
  • Observeerde en begeleidde individuele en groepsprocessen en werkte samen met mensen aan bewustwording van hun doelen als orthopedagoog binnen de gezondheidszorg.
  • Gaf vorm aan organisatieontwikkeling en de verschillende facetten van personeelsbeleid als bestuurder en P&O functionaris in het onderwijs.
  • Stelt gerichte vragen op basis van wat ze ziet. Hierdoor durven mensen naar zichzelf te kijken, worden zij zich bewust van patronen en nemen zij de regie voor verandering.
  • Straalt vertrouwen uit in en naar mensen. Zij voelen zich gezien en gehoord.

Aangesloten bij